• 22. august 2020
  • by Joachim Andersen
  • 0

I de fleste nasjonalparker er dette tillat. Unntaket er blant annet Færder og Ytre Hvaler Nasjonalparker. Dette til tross for at alle andre båttyper er tillatt å bruke der, og at disse parkene har farleder (sjøens motorveier) på kryss og tvers.

Vannscooterforbundet bistår denne høsten noen få saker som skal opp i rettssystemet i tilknytning til at medlemmer er anmeldt for bruk av vannscooter i Færder nasjonalpark. Forbundet anbefaler derimot våre medlemmer på generelt grunnlag å følge gjeldende Norsk lovgivning, men påpeker at hvert enkelt medlem må foreta egenvurdering på ferdsel som strider mot slike reguleringer.

Vannscooterforbundet gir i enkelte saker juridisk bistand, i noen tilfeller også økonomisk, men gir ikke midler for dekning av bøtesatser mv.