• 22. august 2020
  • by Joachim Andersen
  • 0

Nei er det enkle svaret.

Ingen motoriserte båter kan benyttes i ferskvann som er mindre enn 2 kvadratkilometer.

Noen få kommuner har forskrifter som forbyr vannscooter. Noen er hjemlet i Motorferdselloven (Vassdrag) og noen i Havne og Farvannsloven (Sjø og farbar elv fra sjø). Disse forskriftene er omstridte og Vannscooterforbundet jobber nå med å sjekke lovligheten til disse, blant annet i forhold til EØS loven. Forbundet anbefaler at du følger lokale forskrifter frem til rettslig avklaring er gjennomført i løpet av vinteren 2020.