• 22. august 2020
  • by Joachim Andersen
  • 0

Ja, alle fartøy definert som vannscooter er lovlig å kjøpe og bruke i de fleste farvann og vassdrag i Norge.