• 22. august 2020
  • by Joachim Andersen
  • 0

Hvilke fartøy/småbåter som faller inn under definisjonen vannscooter er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet i «Forskrift om produksjon m.m. av fritidsfartøy mv» (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-01-15-35)

§3 t) Vannscooter: fartøy beregnet til sports- og fritidsbruk med skroglengde under 4 meter, som bruker en framdriftsmotor som har vannjetaggregat som hovedframdriftsmiddel og er beregnet på å brukes av én eller flere personer som sitter, står eller står på kne på skroget.