• 22. august 2020
  • by Joachim Andersen
  • 0

Det finnes god oversikt over antall vannscootere fra før og etter 2013. Importstatistikk og annen informasjon tilsier at det pr august 2020 finnes om lag 8200 vannscootere i Norge.