• 22. august 2020
  • by Joachim Andersen
  • 0

Fart bestemmes blant annet av den sentrale fartsforskriften og lokale fartsforskrifter. Disse finnes enklest ved å søke på www.lovdata.no. Benytt søkeord- kommunenavn og fart.

Kystverket har laget en app som også kan vise fartsgrenser i de fleste kommuner (https://www.kystverket.no/Nyheter/2020/juni/ny-app-gjor-det-enklere-a-folge-fartsgrensene-til-sjos/).

Det er også en egen forskrift som regulerer fart og avstand til badende. Grunnreglene her er maks 5 knop og minimum 50m fra steder der bading pågår, samt at det er forbudt å kjøre innenfor bøyene til oppmerkede badestrender (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-02-24-624).