• 22. august 2020
  • by Joachim Andersen
  • 0

Teoretisk kan de det, men i praksis kan de ikke det uten å bryte Norsk lov og EØS loven.

Utfordringen er at kommuner ikke ser ut til å følge loven når de forsøker å regulere ferdsel i sine farvann. Blant annet ser de ut til å fokusere kun på ett generelt forbud mot produktet vannscooter fremfor å regulere enkeltområder eller sette fartsgrenser. Fartsgrenser må for øvrig gjelde alle typer fartøy, ikke bare for eksempel vannscootere. Vannscooterforbundet anbefaler fartsregulering fremfor andre uheldige og ofte ulovlige forbud.

Utfordringen de få kommunene som vurderer regulering av vannscooter støter på er at de ofte ikke bestemmer i kommunens farvann, da det er Kystverket som bestemmer i hoved- og bi-leder. I tillegg må kommunene begrunne sine reguleringer med å forklare hvorfor vannscooter som produkt er farligere eller mer miljøfarlig enn alle andre fartøystyper.

Siden dagens vannscootere er mer miljøvennlig enn de fleste andre fartøystyper, og har funksjoner som brems og overtruffen manøvreringsevne finnes det ikke dokumentasjon som godtgjør forskjellsbehandling i forhold til andre båttyper.