• 22. august 2020
  • by Joachim Andersen
  • 0

Ingen båttyper er på noen som helst måte gitt frislipp på vannet, dette inkluderer også vannscooter. Ordet frislipp benyttes feilaktig av personer som ikke kjenner til det omfattende lovverket på vannet, som gjelder for alle båttyper også småbåter uten motor.

Vannscootere og alle båter må blant annet følge, den sentrale fartsforskriften, lokale fartsforskrifter, Sjøveisreglene, forskrift om fart og avstand til badende, minstealderforskriften (båtførerprøven mv), samt mange mange flere. Slik sett er bruk av småbåt og fritidsfartøy så strengt regulert at fart og uvøren kjøring er strengt forbudt.