Vannscooterforbundet ble stiftet 06.08.2020

Forbundet har tidligere operert under organisasjons navnet Norges Vannscooterforbund. Denne er nå avviklet og alle saker vil bli håndtert av Vannscooterforbundet fra stiftelsesdato.

Vannscooterforbundet har som overordnet formål er å arbeide for at vannscooter skal kunne brukes på lik linje som alle andre båttyper, at alle brukere av vannscooter skal følge gyldig og gjeldende lovverk for ferdsel i farvann og vassdrag. At alle skal opptre som ansvarsfulle førere og generelt etterleve alle punkter under Responsible Rider plakaten. Forbundet vil jobbe for medlemmenes forbrukerrettigheter og gode betingelser for deg som forbruker.

Hovedtyngden av arbeidet Vannscooterforbundet har utført og vil utføre ligger i kommunikasjon med sentrale og lokale myndigheter i ulike roller. Vannscooterforbundet har blant annet jobbet med opphevelse av ulovlig innførte ordensforskrifter, nye lover og forskrifter og eksempelvis utredningen av nytt høyhastighetssertifikat sammen med Sjøfartsdirektoratet. Vannscooterforbundet vil fortsette å jobbe opp mot lokale og sentrale myndigheter, samt organisert motorsport.

Vannscooterforbundet er en naturlig høringsinstans i alle saker relatert til bruk og regulering av fartøystypen vannscooter. Høringsvarsel om slike saker skal sendes til forbundet i tråd med Forvaltningslovens krav. Høringsvarsel sendes til: post@vannscooterforbundet.no

Vannscooterforbundet har organisasjonsnummer 925 472 840.