Mitt ansvar som båtfører

For en varig og god vannsportsopplevelse:

Play it right
• Jeg kjenner til og følger lokale forskrifter (f.eks. aldersgrenser)
• Jeg sørger for at min vannscooter er skikkelig forsikret og registrert om nødvendig
• Jeg kan vise fram alle nødvendige papirer på forespørsel (kjøretillatelse, registreringskort, forsikring)
• Jeg kjører ikke inn i ulovlige soner
• Jeg kjører med redusert hastighet i havneområder, og følger lokale fartsgrenser
• Jeg kjører ikke vannscooter påvirket av alkohol eller narkotika

Play it green
• Jeg sørger for at kjøretøyet er i samsvar med forskrifter (f.eks. miljøforskrifter)
• Jeg respekterer naturen, og tilpasser farten i områder med mye dyreliv
• Jeg passer alltid på å kaste søppel i søppelkassen

Play it cool
• Jeg respekterer andre båter og holder god avstand, spesielt når de ligger for anker
• Jeg er oppmerksom på måten jeg kjører på og tar hensyn til andre
• Jeg holder sikker avstand til land og områder hvor mennesker svømmer eller leker

Play it smart
• Jeg følger anbefalingene for bruk som spesifisert av produsenten i den medfølgende
brukerveiledningen, samt sikkerhetsetiketter på kjøretøyet
• Jeg sjekker værforholdene før kjøring
• Jeg er oppmerksom på fralandsvinder og tidevannsstrømmer
• Jeg kontrollerer drivstoff- og batterinivå før kjøring
• Jeg sjekker at kontrollfunksjonene virker som de skal
• Jeg kjører sammen med andre siden det er sikrere å være flere

Play it civil
• Jeg er forsiktig ved bruk av utkjøringsrampen
• Jeg parkerer alltid hengeren på angitt parkeringsplass
• Jeg respekterer andre som skal bruke utkjøringsrampen, og venter til det er min tur

Play it safe
• Jeg følger anbefalingene om bruk av sikkerhetsutstyr og -klær som er spesifisert i brukerveiledningen
• Jeg passer på at alle om bord bruker flytevest og våtdrakt (bukser)
• Jeg passer på at dødmannssnoren til enhver tid er festet til førerens flytevest
– denne slår av motoren dersom føreren faller over bord
• Jeg har med slepeutstyr (ankerpunkt og tau)
• Jeg har med kommunikasjonsutstyr (f.eks. mobiltelefon)

Link til BRP SeaDoo Responsible Rider plakat:

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *